Outsourcing- usługa polegająca na przekazaniu zadań przedsiębiorstwa do realizowania wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.

Pozwala skupić się na głównym celu biznesu nie angażując się w prace działów wspomagających.

Outsourcing powinien być wdrożony wówczas, gdy firmy zewnętrzne są tańsze niż utrzymanie poszczególnych komórek w firmie.

Przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów związanych z:

- utrzymaniem pracowników,

- wydatkami na szkolenia,

- utrzymania sprzętu komputerowego i jego aktualizacji,

- utrzymania powierzchni biurowej lub możliwość wykorzystania jej do celów nadrzędnych przedsiębiorstwa.  

Coraz więcej firm w tym również globalnych zleca usługi outsourcingowe firmom zewnętrznym w tym koncerny globalne.

Najczęściej są to usługi księgowe, kadrowe, magazynowo transportowe.

Środki zaoszczędzone w ten sposób wykorzystywane są do promocji reklamy.