Biuro Rachunkowe „LIDER” prowadzi usługi z zakresu finansów oraz kadr. Gwarantujemy profesjonalne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków w zgodzie z literą prawa. Oświadczamy, że posiadamy zezwolenie na świadczenie usług wydane przez Ministra Finansów oraz ubezpieczenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej.

Wszelkie oprogramowanie, którym posługuję się biuro posiada licencję producenta oraz wykupiony stały abonament na aktualizację, co gwarantuję zgodność z ewentualnymi zmianami w polskim prawie.

Wszystkie informacje powierzone przez klientów traktowane są jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, również po zakończeniu współpracy.

Zgromadzone dane są chronione poprzez zaawansowane systemy informatyczne zapobiegające dostępowi osób postronnych. Bazy poszczególnych klientów biura codziennie archiwizowane są na zewnętrznych nośnikach danych, co zapobiega utratę danych.