Koszty za usługi Biura Rachunkowego Lider są ustalane za każdym razem z klientem.

Uzależnione są od ilości pracy, jaką musi poświęcić pracownik biura prowadzący dany podmiot.

Pod uwagę brane są następujące składniki:

- ilość zatrudnionych pracowników,

- ilość księgowanych dokumentów w miesiącu,

- typ ewidencji księgowej,

- pracochłonność przy prowadzeniu danego podmiotu

W związku z powyższym prosimy o kontakt z biurem w celu oszacowania kosztów prowadzenia usługi. Do dyspozycji mają Państwo formularz zgłoszeniowy, ewentualnie kontakt poprzez pocztę elektroniczną czy też telefoniczny.

Dołożymy wszelkich starań, aby nasza oferta była atrakcyjna.